آیا ماندن در یک ازدواج ناسالم بخاطر بچه ها صحیح است؟,آیا طلاق نگرفتن به خاطر بچه صحیح است,نکات طلاق

آیا ماندن در یک ازدواج ناسالم بخاطر بچه ها صحیح است؟

آیا ماندن در یک ازدواج ناسالم بخاطر بچه ها صحیح است؟ بخاطر بچه‌ ها با همسرتان زندگی می‌ کنید؟ برای نسل ‌های متمادی والدین به امید اینکه ازخودگذشتگی‌ شان آخر کار به نفع فرزندانشان باشد، این توصیه را به جان خریده ‌اند. .... ادامه نوشته