۱۰روش برای افزایش سرعت فتوشاپ

ps1

نخستین کاری که پس از نصب فتوشاپ باید انجام دهید، این استکه ازمنوی Edit>preferencesپنجره تنظیمات اصلی برنامه ار باز کرده وآن ها را مطابق دلخواه خود تنظیم کنید، اما همین نکته ساده یکی از آن مواردی است که اغلب طراحان توجهی به آن نمی کنند. با این کارمی توانید کارایی نرم افزار فتوشاپ را بهبودببخشید.به خصوص اگر از کامپیوترهای نه چندان قدرتمند استفاده می کنید،تغییردادن تنظیمات پیش فرض این برنامه برای شما بسیار ضروری است.اگر تابه حال این تنظیمات را تغییر نداده اید یا اگر می خواهید تنظیمات قبلی خودرادوباره بررسی کنید، در اینجا ده ترفند مهم وکاربردی رابه شما معرفی می کنیم تاتوسط آن ها سرعت فتوشاپ خودرا افزایش دهید.

۱- تعداد مراحل تاریخچه را تنظیم کنید.
احتمالاً شما هم بارها وبارها ازامکانات پالت تاریخچه استفاده کرده اید.این پالت،فهرستی از مراحل عملیات انجام شده روی عکس رادرخودذخیره می کندومی تواندی با زدن دکمه های ctrl+zیا کلیک کردن روی هرمرحله از داخل پالت، یک یا چند گام به عقب برگردید .این قابلیت فتوشاپ بسیار کاربردی است، اما دقت داشته باشید که ذخیره کردن تعداد زیادی از مراحل می تواندموجب کند شدن سرعت فتوشاپ شود .تعداد مراحل پیش فرض برنامه، بیست مرحله است، امابرخی از کاربران سعی می کنند با بالا بردن این تعداد از داخل تنظیمات اصلی برنامه، درصد خطا را هنگام کارکاهش دهند.بسته به امکانات کامپوترتان می توانید از گزینه را از مسیر Edit>preferences>performance تغییر دهید.
پیشنهاد می کنیم اگر مقدار حافظه کامپیوتر تان کمتر از دوگیگابایت است، به جای افزایش تعداد مراحل ذخیره شده،ازقابلیت Snapshotهای پالت تاریخچه استفاده کنید.

۲-چه مقدار cache Levelنیازدارید؟
تنظیمات cache Level نیز درمسیر Edit>preferences>performance ودقیقاً زیر تنظیمات پالت تاریخچه قراردارند.این تنظیمات هیستوگرام وزمانی که طول می کشد تاتغییر انجام شده روی کی تصویر دوباره روی صفحه به نمایش درآید را تعیین می کند.به صورت پیش فرض، شش مرحله برای cache Level تعیین دشه است که تعداد درنهایت می تواند تا هشت مرحله افزایش یابد.بدیهی استکه افزایش این مقدار موجب بالارفتن سرعت پردازش تغییرات می شود این تنظیمات به خصوص هنگامی که با عکس هایی با دقت بالا کارمی کنید، بسیار مؤثر است. همچنین هنگامی که روی اندازه نمایش کوچک تر(به عنوان مثال،پنجاه درصد)کار می کنید،باز هم همین تنظیمات برای پردازش عکس ها د راندازه کوچک تر( Down Sampilng) نیز استفاده می شود اگر مقدرا حافظه کامپیرتان بیش از دو گیگابایت است.معمولاً روی عکس هایی با دقت بالا (مانند عکس هایی که با دوربین های دیجیتال خودتان می گیردید) کار می کنید، بهتراست مقدارCache Levels راتا هشت افزایش دهید، اما اگر مقدار حافظه کامپیوترتان زیاد نیست وهمچنین اگر روی عکس های با دقت پایین(یک تا سه مگابایت) کار می کنید، کاهش مقدارCache Levels تا یک یا دو، امتخاب بهتری برای شما خواهد بود، زیرا می توانید به سرعت به تجای Cacheکردن عکس ها، آن ها را ذخیره کنید.

۳-حواستان به مقدار حافظه مصرفی باشد.
فتوشاپ عاشق حافظه(RAM) است واگر جلوی آن رانگیرند تا آخرین بیت حافظه کامپیوترتان رامصرف خواهدکرد.بنانبراین باید «مقدار حافظه ای که به فتوشاپ اختصاص می دهید را محدود کنید» .تنظیمات مربوط به محدود کردن مقدار حافظه مصرفی نیزدر Edit>preferences>performance قراردارد. مقدرا حافظه کلی سیستم در این قسمت نمایش داده می وشد اگر هنگامی که از نرم افزار فتوشاپ استفاده می کنید، برمانه های دیگری راباز نمی کنید(به عنوان مثال، Firefox برای جست وجو دراینترنت یا Media playerبرای گوش دادن موسیقی و…) وهمچنین اگر مقدار حافظه کامپیوترتان حدود دو تا سه گیگابایت است، می توانید این درصد را تا ۷۵-۸۰ درصد نیز افزایش دهید.درغیر این صورت بهتر است این مقدار را از پنجاه درصد بالاتر نبرید.

۴- ازscratch Diskمناسب استفاده کنید.
فتوشاپ می تواند به همان صورتی که از حافظه استفاده می کند، بخشی از حافظه ثابت کامپیوتر را نیزبه عنوان یک حافظه جانبی به کارگیرد.برنامه فتوشاپ این حافظه راScratch Diskمی نامد هب صورت پیشفرض این حافظه ازدرایو ویندوز یا (معمولاً) همان درایوCکسرمی شود،اما درایوCبه طورمعمول فضای خالی چندانی ندارد. واستفاده ازفضای خالی آن به عنوان scratch Disk موجب کند شدن کل سیستم می شود. بنابراین بهتر است درایو پیش فرض رابه یکی از درایوهای دیگر (با فضای خالی بیشتر)تغییر دهید. به همین طورترتیب درایون ها ار طوری تنظیم کنید(با دکمه های مثلثی شکل سمت راست فهرست)که درایوC آخرین درایوباشد.

۵- قابلیت پیش نمایش فونتها را خاموش کنید.
کاربران فتوشاپ، به خصوص طراحان،علاقه دارند فونت های زیادی را روی کامپیوترشان نصب کنند تا همیشه هنگام کار فونت های نیازرادردسترس داشته باشند.هنگامی که درفتوشاپ روی منوی فونت ها کلیک می کنید،بمحض باز شدن این منو، پیش نمایشی ارفونت های دردسترس به نمایش درمی آید. خاموش کردن پیش نمایش فونت ها می تواند تأثیر زیادی روی بالارفتن کارایی فتوشاپ داشته باشد.برای این کار به مسیرEdit>preferences>Type رفته ومانند آنچه در تصویر می بینید،گزینه «Font perview Size» راغیر فعال کنید.

۶-خاموش کردن تصاویرکوچک (Thumbnails)
داخل پانل ها
فراهم کردن پیش نمایش لایه ها درپانل ها وهمچنین درپانل های دیگرمانند Channelsو Paths موجب استفاده از حافظه می شود. به خصوص هنگامی که روی لایه هیا مختلف عکس کارمی کنید، فتوشاپ برای هر تغییر جدید، لایه های مربوط به آن را نیزدوباره پردازش می کندوباافزایش تعداد لایه های تصویر موجب استفاده بیشتر از حافظه می شود.درصورت تمایل می توانید این پیش نمایش هارابه طور کل خاموش کنید، دست کم کوچک ترین اندازه ممکن را برای آن ها انتخاب کنید.
برای این کار بایددرهرپانل،منوی panel Option راباز کرده ومانند تصویر،گزینه Noneیا کوچک ترین اندازه را انتخاب کنید.

 

۷-ازفرمان purge استفاده کنید.
هنگامی که درحال کارهستید، فتوشاپ اطلاعات تصویر برای فرمان Undo،حافظه موقت یا cilpboardومراحل تاریخچه راذخیره می کند .این اطلاعات موجب مصرف حافظه می شود،به خصوص اگر زمان زیادی راروی یک عکس صرف کنید یااین که تعداد مراحل زیادی را برای تاریخچه اختصاص داده باشید، این مصرف حافظه زیاد خواهد بود.برای کاهش اطلاعاتی که موجب مصرف حافظه می شوند، به مسیر Edit>purge>(option) بروید منظور ازOptionحافظه مورد نظر شما بار یخالی شدن است. توجه کنید که در صورت حدف هریک از اطلاعات،دیگر امکان دسترسی به آن ها رانخواهید داشت.

۸-قابلیت هماهنگی فایل های PSDوPSBراروشن کنید.
Maximize PSD and PSB file compatibilityقابلیتی درفتوشاپ است که به موجب آن، یک نسخه کپی یکی شده از لایه ها (flattened Copy) همراه فای لذخیره می شود تا اطمینان پیدا کنید که فایل PSDیا PSBشما که درنسخه جدید فتوشاپ ذخیره شده است، در نسخه های قدیمی تر نیز بدون مشکل باز خواهد شد.این کا اندکی موجب زیادتر شدن حجم فایل های شما می شود.درضمن اگر بخواهید از قابلیت Edit photoshopنرم افزار لایتروم( photoshop Lightroom) استفاده کنید، بادی حتماً این گزینه روشن باشد .برای تغییر این گزینه به مسیر photoshop>preferenced>file Handingبروید

۹-فتوشاپ خودرا شلوغ نکنید.
اگر چه روی اینترنت الحاقات رایگان(ودرایران درDVDهای فروشگاه های الحاقات غیر رایگان) زیادی را یم توانید پیدا کنید، اما باید مراقب باشید که این تعداد از امکانات جانبی دردسترس (فونت ها، قلم موها،شکل های آماده،استایل ها ، پلاگین ها و.. ) نباید شمارا فریب دهندو. فتوشاپ خودرا خلوت نگه دارید قرار نیست هرچه دردسترس شما است روی فتوشاپ نصب کنید.نصب تعداد زیادی پلاگین والحاقات جانبی ، موجب کند شدن کارایی فتوشاپ می شود.حرفه ای ها ترجیح می دهند تنها چند پلاگین را روی فتوشاپ نصب کرده وازهمان چند گزینه هزاران نتیجه مختلف را به دست آورند

۱۰- بازگرداندن تتظیمات اولیه فتوشاپ
اگر تنظیمات فتوشاپ خورطوری تغییر داده اید که برای شما دردسر ساز شده است، احتمالاً این ترفند کوچک برای شما مفید خواهدبود.هنگامی که برنامه درحال اجرای دوباره است،دکمه های Ait+ctyl+Shiftرا نگه دارید. با این کاربه محض بالا آمدن فتوشاپ، ازشما سؤال می وشد که آیا می خواهید فایل تنظیمات برنامه حذف شده وبرنامه با تنظیمات پیش فرض اولیه اجرا شود؟ درصورت okکردن این پرسش ،تمام تنظیمات تغییر یافته حذف شده وفتوشاپ را با تنظیمات اولیه آن مشاهده خواهیدکرد

منبع:shomalclick.com

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار