آموزش بافت عروسک جوجه

ordak

آموزش بافت عروسک جوجه

در این قسمت از سایت سرزده آموزش بافت عروسک جوجه را برای شما خانمها خوش ذوق و هنرمند در نظر گرفتیم امیدواریم خوشتان بیاد و با نظرهاتون ما را در بهتر شدن سایت یاری نمایید.متشکریم
برای دیدن دیگر تصاویر مربوطه از مطالب پیشنهادی در پایین این بخش استفاده نمایید.
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد.
با هم آموزش بافت عروسک جوجه را دنبال می کنیم:
آموزش بافت عروسک جوجه اردک:
اندازه نهائی قد تمام شده ٩ سانتیمتر
مواد لازم :
• یک جفت میل شماره ٣      • مقداری پنبه   • کاموا از رنگهای بکار رفته در تصویر
توجه: برای بچه اردکها از یک رشته کاموا و میل شماره ٣.استفاده میشود
تنه وسر:
از لبه پایینی شروع کرده وبااستفاده از کاموای زرد برای بچه ها. ١۶ دانه سر اندازید
راه اول:رو
راه بعد:زیر و بدین صورت که به هر دانه.یک دانه اضافه کنید- ٣٢ دانه میشود
با یک را ه رو شروع کرده و ١١ راه ساده ببافید
فرم دادن تنه
– از دوطرف ۶ راه بعدی.یک دانه کم کنید- ٢٠ دانه میشود -راه آخر ناحیه گردن را مشخص میکند
اضافه کردن برای سر
راه بعد: یک دانه زیر.یکی اضافه.یک دانه زیر
مراحل بالا تا آخر- ٣٠ دانه میشود . ١٣ راه ساده ببافید.
راه بعد :یک دانه زیر . ٢دانه را از زیر با هم یکی کنید
مراحل بالا تا آخر – ٢٠ دانه میشود
راه بعد: رو
راه بعد: ٢دانه را از زیر یکی می کنیم
مراحل بالا تا آخر- ١٠ دانه میشود
دانه ها را به صورت شل جمع کنید.
انتهای راهها را به هم بدوزید.یک شکاف در درز سر به جا بگذارید .با عبور یه رشته کاموا از لبه سر انداخته .آن را جمع کنید.درون آن را پر از پنبه کنید.با کشیدن کاموای بالای سر آن را محکم جمع کنید.جهت فرم دادن گردن .باعبور یه رشته کاموا از دانه های ناحیه گردن.آنرا فرم دهید.چشمها را ٨ راه گردن و با فاصله ٢ دانه از هم قرار دهید
بچه اردکها ٣ مرتبه کاموای تک رشته ای را از درون گره چشمها عبور دهید. چشمها را به سر وصل نموده و کمی پنبه به سر اضافه کنید.در انتها درز را بدوزید.
منقار:
با استفاده از کاموای نارنجی برای بچه ها. ۵ دانه سراندازید و ٢راه ساده ببافید
راه سوم:از هر یک طرف یک دانه کم کنید- ٣ دانه میشود. ۴ راه ساده بافته و کور کنید.
لبه سرانداخته و لبه کور شده را در کنار هم قرار داده و انتهای راهها را به هم بدوزید کمی پنبه درون نوک قرار دهید.لبه باز نوک را درست زیر چشمها به صورت وصل نمایید- لبه کور شده در قسمت زیرین نوک قرار گیرد
پاها (دو عدد تهیه گردد):
با استفاده از کاموای نارنجی برای بچه اردکها. ٣ دانه سر اندازید.
راه اول:زیر و بدین صورت که به هر دانه.یک دانه اضافه کنید- ۶ دانه میشود
با یک راه رو شروع کرده و ۴ راه ساده ببافید.
راه بعد : دو دانه را از زیر با هم یکی کنید.یک دانه ژته
مراحل بالا دو مرتبه تکرار گردد. ٢ دانه را از زیر با هم یکی کنید_ ۵ دانه میشود.
با یک راه زیر شروع کرده و ۴ راه ساده ببافید. کور کنید
انتهای راهها را به هم بدوزید.لبه سر انداخته و لبه کور شده را به هم وصل نموده و از این لبه پا را به تنه بدوزید.
بالها(دوعدد تهیه گردد):
از لبه فوقانی بال شروع کرده و با استفاده از کاموای زرد برای بچه ها ١٠ دانه سر اندازید
راه اول:رو
راه بعد: زیر و بدین صورت که به هر دانه.یک دانه اضافه کنید- ٢٠ دانه میشود.
راه بعد:رو
با یک را زیر شروع کرده و به ساده بافی ادامه داده در حالی که از دو طرف کلیه راهها یک دانه کم میکنیم تا ۴ دانه باقی بماند
سپس دانه ها را محکم جمع کنید انتهای راهها را به هم دوخته و از لبه سر انداخته وبه تنه وصل نمایید.محل آن درست زیر گردن می باشد- مطابق تصویر
کلاه بچه اردکها:
توجه:از یک رشته کاموا و میل شماره ٣ استفاده کنید.
با استفاده از کاموای سبز یا صورتی ٣۶ دانه سر اندازید و دو راه مدا بافی کنید . کاموای سفید را وصل نموده و دو راه ساده ببافید. سپس با کاموای سبز یا صورتی دو راه ساده ببافید.بدین طریق هر دو راه رنگ را عوض کنید. ۶راه دیگر ادامه دهید
راه بعد : یک دانه زیر. ٢دانه را از زیر با هم یکی کنید
مراحل بالا را تا آخر ادامه دهید – ٢۴ دانه میشود
راه بعد:رو
کاموای سبز یا صورتی را پاره کرده و با سفید ادامه دهید.
راه بعد :دو دانه را از زیر با هم یکی کنید- تا آخر این کار را ادامه دهید – ١٢ دانه میشود
حباب بالای کلاه:
تعداد ۶ راه مدا بافی نمایید.دانه ها را محکم جمع کنید.درون آن را کمی پنبه کنید. با عبور یک رشته کاموا از پایین ترین راه حباب .آن را جمع کنید.مطابق تصویر کلاه را دوخته و به سر وصل کنید.

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار