آخ یه زن هم ندازیم که…

آخ یه زن هم ندازیم که...

آخ یه زن هم ندازیم که…

 

۱.یه زن نداریم که هر روز صبح که پا میشیممیز صبحانه اماده باشه
۲.یه زن نداریم لباسامون رو اتوش کنه!!
۳.یه زن نداریم غصه ی چک های فردامون رو بخوره!!
۴. یه زن نداریم واسه خرید خونه طلاهاش رو بفروشه!!
۵.یه زن نداریم وقتی میریم خونه ی مامانش برامون سفره بندازه بیا و ببین از این جا تا کجا
۶.یه زن نداریم وقتی میاد خونه ی مامانینا همش سر پا باشه
۷.یه زن نداریم واسمون هفت قلم ارایش کنه
۸.یه زن نداریم تا ما نریم خونه اونم شام نخوره
۹.یه زن نداریم وقتی مریضیم پاشویمون کنه تا صبح هم بالا سرمونبیدار باشه و دعا کنه
۱۰یه زن نداریم که بمیره تاچهلش نشده بریم یه زنه دیگه بگیریم
۱۱.یه زن نداریم درد زایمان بکشه بد ما اول بپرسیم دختره؟
۱۲.یه زن نداریم ندونیم چه طور بچه بزرگ شد و همش بی خوابی بکشه
۱۳.یه زن نداریم غر بزنیم این چه ناهاریه درست کردی؟
۱۴یه زن نداریم هم بیرون کار کنه هم تو خونه اخرشم بگیم اقساط این ماه با تو
۱۵.یه زن نداریم با ما تیتیشی حرف بزنه نکنه شلوارمون دوتا بشه
۱۶.یه زن نداریم تکه کلامش باشه خدا ساییه شما را از سرم کم نکنه
۱۶.یه زن نداریم خونرو بکنه مثله دسته گل
۱۷.یه زن نداریم ارث باباش بهمون برسه به یه زخمی بزنیم
۱۸.یه زن نداریم تا از سر کار میاییم کتمونو از رو تنمون  در بیاره
۱۹. یه زن نداریم تو تابستو شربت زعفران و هندوونه دستش باشه تو زمستون اناره دون کرده و چایی داغ
۲۰. یه زن نداریم وقتی بچه شلوغی می کنه بهش بگیم این چیه تربیت کردی بگیر ساکتش کن !

 

گرداوری: گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار