تعریف دختر ایرانی ؟

تعریف دختر

تعریف دختر ایرانی ؟

دخترایرانی :

موجودی است که:

وقتی غمگین است آه میکشد.

وقتی تعجب میکند میگوید وااااااااا!!!

وقتی خوشحال است میگوید بمیری الهییییییی!!!

وقتی میترسد جیییییغ بنفش میکشد!!!

وقتی بدش می آید میگوید ایششششش .!!!!

وقتی خوشش می آید میگوید وویییی.

از سوسک اصولا نمیترسد بلکه چندشش میشود!

واقعا موجودی ناشناخته است…

 

گردآوری: گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار