یکی از فانتزی هام اینه که ۳

یکی از فانتزی هام اینه که 3

یکی از فانتزی هام اینه که ۳

یکی از فانتزیام اینه که وقتی یکی داره تو فانتزیش توی گرد غبار یا دود محو میشه از اون طرف دودا بگم پخ بعد سکته ناقص بزنه بعد بمیره بعد منم تو چاهی که از فرط خنده حفر کردم سقوط کنم بعد اون دنیا یقمو بگیره از پل صراط پرتم کنه پائین!

یکی از فانتزیام اینه که سر جلسه امتحان بشیینم بعد با نگاه کردن به سوالات, پاینش بنویسم :
.
.
.
“مَردی نَبُوَد فتاده را پای زدن .. گر دست فتاده ای بگیری مَردیبعد برگه رو تحویل بدم برم!!!ما همچین آدمی هستیم

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار