مطالب طنز (سری جدید)

مطالب طنز (سری جدید)

مطالب طنز (سری جدید)

تنبل‌ها معتقدند کاری را که می‌توان پس‌فردا انجام داد، نباید به فردا موکول کرد

آیا میدانید چطور می شود چهار نفر زیر یک چتر بایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد

آیا میدانید آخرین دندانی که در دهان دیده میشود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی

آیا میدانید برای قطع جریان برق چه باید کرد؟ باید قبض آن را پرداخت نکرد

آیا میدانید چرا مار نمیتواند به مسافرت برود؟ چون دست ندارد که برای خداحافظی تکان دهد

آیا میدانید چرا روی آدرس اینترنت به جای یک دبیلیو ، سه تا دبیلیو می گذارند؟ چون کار از محکم کاری عیب نمیکنه

آیا میدانید چرا فیل از سوراخ سوزن رد نمی شه؟ برای اینکه ته دمش گره داره

آیا میدانید چرا دو دوتا می شود پنج تا؟ چون علم پیشرفت کرده

آیا میدانید چرا دود از دودکش بالا می رود؟ چون ظاهرا چاره دیگری ندارد

آیا میدانید چرا لکلک موقع خواب یک پایش را بالا می گیرد؟ چون اگر هر دو را بالا بگیرد ، می*افتد

آیا میدانید اگر کسی قلبش ایستاده بود چه میکنید؟ برایش صندلی می گذاریم


آیا میدانید اگر سر پرگار گیج برود چه می کشد؟ بیضی

آیا میدانید اگه یه نقطه آبی روی دیوار دیدید که حرکت میکند چیست؟ مورچه ای است که شلوارلی پوشیدهآیا میدانید خط وسط قرص برای چیه؟ برای اینکه اگه با آب نرفت پایین با پیچ گوشتی بره


آیا میدانید ناف یعنی چه؟ ناف نمره صفری است که طبیعت به شکم بی هنر داده است

آیا میدانید چه طوری زیر دریایی رو غرق میکنن؟ یه غواص میره در می زنه

 

گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار