اس ام اس لات و لوت

اس ام اس لات و لوت

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس

تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

هی لوتی سه راه بیشتر نداری:

۱ـ با من باشی

۲- با تو باشم

۳- توافق کنیم که با هم باشیم!

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

به سلامتی رفیقی که وقتی میره رو ترازو، معرفتش از وزنش بیشتره.

 

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

 

ذغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!

 

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

تریپ جدید مرام :

کلنگتم عمله !!

 

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

سلامی به گرمی اش رشته که با پیازداغ روش نوشته :

“مرامت منو کشته”

 ××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

جارو برقی با اینکه میدونه زباله راه نفسشو میبنده بازم هورتش میکشه .

جارو برقیتم آشغال!!!!

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

تو صحرای قلبم تو تنها شتری

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

صفای ما پابرهنه ها میدونی چیه؟

اینه که هیچ ریگی به کفشمون نیست

 

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

پوست موز زیر پاتم ، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم.

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

این منم دادا ( a )
اینم شومایی ( A )
گرفتی مطلبو ؟
دادا منظورم اینه که کوچیکتیم

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

بند کفشتیم گره بزن خفه شیم

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

غم تو چشاتم … گریه کنی غرق میشم !
چشام کورشه تا غمتو نبینم انگوری !

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن

کم پشت سر خلق خدا ساز بزن !

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

چاک لباتم بخند فنا شیم

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

الهی میدون بشی…وانت بشم …دورت بگردم!

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

آبمیوه صداتم ، چرخ کرده نگاتم ، قربون اون چشاتم ،

کشته خندهاتم ، من مرده حیاتم ، تا عمر دارم فداتم ،

بعد از مرگم خاک پاتم ، تا هستی خاطرخاتم

 

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

چروک لباستم اتوو بزنی فنا شدم
سوراخ جورابتم کوک بزنی هلاک شدم!!

 

××××××××اس ام اس لات و لوت×××××××××

علف زیر پاتیم.

یه وقت خر نشی بخوریمون!!!

 گردآوری : گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار