حکایت ضرب المثل(راز دل به زن مگو),راز دل به زن مگو,حکایت راز دل به زن مگو,حکایت ضرب المثل راز دل به زن مگو,حکایت ضرب المثل ها, حکایت ضرب المثل, حکایت ضرب المثل های ایرانی

حکایت ضرب المثل(راز دل به زن مگو)

حکایت ضرب المثل(راز دل به زن مگو) پدری به پسرش وصیت کرد که در عمرت این سه کار را نکن : راز دل به زن مگو، با نوکیسه معامله نکن و با آدم کم عقل رفیق نشو. بعد از این که .... ادامه نوشته