حکایت یک ضرب المثل(پاشنه آشیل و چشم اسفندیار),پاشنه آشیل و چشم اسفندیار,حکایت پاشنه آشیل و چشم اسفندیار

حکایت یک ضرب المثل(پاشنه آشیل و چشم اسفندیار)

حکایت یک ضرب المثل(پاشنه آشیل و چشم اسفندیار) در افسانه های یونانی این گونه آمده که پیشگویی شد، آشیل در جنگی با برخورد تیر کشته خواهد شد. بنابراین مادرش تتیس آشیل را به رود ستوکس برد که گفته می‌شد اگر کسی .... ادامه نوشته