حکایت ضرب المثل(ماست مالی کردن),ماست مالی کردن,حکایت ماست مالی کردن,ضرب المثل ماست مالی کردن

حکایت ضرب المثل(ماست مالی کردن)

حکایت ضرب المثل(ماست مالی کردن) قضیه ماستمالی کردن از حوادثی است که در عصر بنیانگذار سلسله پهلوی اتفاق افتاد: «هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیله راه آهن جنوب تهران وارد شوند .... ادامه نوشته